Page 2 - ATLANTÄ°S HALI 2016 KATALOG
P. 2

Ä°ÅŸletmemiz TSE belgesine sahiptir;
            Halılarımız Türk Standartları Enstitüsü’nün

                      TS -11988
            no’lu halı standartlarına göre üretilmiştir.

                     Halılarımız;
                     - Anti Alerjik
                   - Anti Kanserojen
                   - Renk Haslığı : 5+
                     - Alev Almaz
  olup halılarımızda insan sağlığına zararlı kimyasallar bulunmamaktadır.
      İşbu durum EKOTEKS laboratuvarlarında da teslim edilmiştir.
       Rapor tarih ve no: 29.12.2014 AB-0583-T/14188960-12-14

                Halılarımız %100 akriliktir.
 Rapor: Ekoteks 20.08.2015 tarih ve AB-0583-T/15039061-08-15 no’lu analiz.

      Halılarımız ISO 6356 (2012) standardına göre anti statiktir.
Rapor: Centexbel – Gent / Belçika 11.09.2015 tarih ve 15.03996.02 sayılı analiz.

            BCTC (British Carpet Technical Centre)
  BCTC laboratuvarın da BS ISO 10361, method B.200’e göre test edilerek
 trafik yoğunluğunda dahi halı, renk ve yüzey değişikliğinin asgaride olduğu

    tespit edilmektedir. İşbu durum sıklık durumlarına bağlı daha üst
                derecelere eriÅŸebilmektedir.

         Not: Ekoteks, Avrupa Akreditasyon BirliÄŸi (EA) ve
    Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile akreditedir.

                    atlantishali.com
   1   2   3   4   5   6   7